Welke acties moet u nemen op de werkvloer?

1.Een medewerker kan of mag niet komen werken vanwege het risico, wat zegt de arbeidswet?
Is een medewerker besmet, dan is hij arbeidsongeschikt en gelden de normale regels zoals bij ziekte. De werknemer kan terugvallen op zijn ziekteverzekering en heeft recht op gewaarborgd loon.

Verschillende groepen reizigers kunnen in quarantaine zitten in een hotel omdat een medereiziger met het coronavirus besmet is. Zit er ook een medewerker van u vast op vakantie of op zakenreis? Dan is hij (geldig) afwezig door overmacht, ongeacht of hij een arbeider of bediende is. De medewerker heeft in principe geen recht op loon, maar u kunt wel een regeling van tijdelijke werkloosheid aanvragen.

2.Een werknemer komt terug uit vakantie uit een rode of oranje zone. Wat moet u als werkgever doen?
Een medewerker die terugkeert uit een rode zone moet verplicht in quarantaine en zich twee keer laten testen via de huisarts. Pas na de tweede negatieve test mag hij of zij uit quarantaine.

Bij de oranje zones zijn de richtlijnen verschillend: soms volstaat een test, bij terugkeer uit bepaalde landen is quarantaine verplicht. De voorwaarden per gebied vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Als werkgever mag u niet eisen dat een werknemer zijn/haar reisbestemming meedeelt. U kunt het wel vragen, maar de medewerker kiest zelf of hij of zij de vraag beantwoordt.

Het is dus de verantwoordelijkheid van uw werknemer om het officiële reisadvies al dan niet te volgen, niet de uwe. Wel kunt u medewerkers uiteraard aansporen tot verantwoordelijk gedrag.

U mag de werknemer bij terugkeer geen test opleggen. Vertoont hij of zij geen symptomen, dan mag de medewerker het werk hervatten. U kunt dit niet verbieden.

Idealiter maakt u wel afspraken met werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Denk maar aan telewerk of werken in een afgezonderde ruimte.

3.Mag u als werkgever een test verplichten wanneer een medewerker terugkomt uit vakantie?
Als werkgever mag u niet zomaar actie ondernemen.

 • U mag enkel een medisch attest vragen als de werknemer zich ziek meldt.
 • Komt een medewerker opdagen met symptomen en is hij/zij nog in staat om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer.
 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn, dan schakelt u de arbeidsarts in. Die kan de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis (laten) brengen.

U mag de werknemer bij terugkeer geen test opleggen. Vertoont hij of zij geen symptomen, dan mag de medewerker het werk hervatten. U kunt dit niet verbieden.

Idealiter maakt u wel afspraken met werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Denk maar aan telewerk of werken in een afgezonderde ruimte.

4.Moet u medewerkers in quarantaine uitbetalen?
Moet een medewerker verplicht in quarantaine, maar kan hij/zij wel telewerken? Dan betaalt u het loon voor deze periode door.

Is telewerk geen optie, dan vraagt de werknemer een quarantaineattest aan zijn huisarts. Met dat attest heeft de medewerker recht op een uitkering. In samenspraak met u kan hij/zij ook bijkomende vakantiedagen opnemen.

Wat doet u bij een besmetting in uw bedrijf?

 1. Wie moet u verwittigen als een werknemer besmet is?
  Eerst en vooral geeft de behandelende huisarts de contactgegevens van de medewerker door aan de overheid, waarna een contactonderzoeker contact opneemt met de werknemer.
 • Is de medewerker in de dagen voor de besmetting op de werkplek geweest, dan zal de contactonderzoeker uw arbeidsarts op de hoogte brengen. De arbeidsarts kan daarna de nodige maatregelen nemen (thuiswerk, hoogrisicocontacten testen …) U hoeft uiteraard niet zo lang te wachten. Zodra u weet dat een werknemer besmet is, kunt u contact opnemen met de arbeidsarts voor advies over eventuele maatregelen.
 1. Kunt u alle werknemers laten testen als een collega besmet is?
  Neen. Contact tracing moet uitwijzen met wie de besmette persoon contact had tussen de 2 dagen vóór de symptomen opdoken en de dag waarop de werknemer in quarantaine ging (= risicoperiode).
 • Die personen worden dan opgedeeld in ‘hoogrisicocontacten’ en ‘laagrisicocontacten’.
 • De hoogrisicocontacten zijn de personen die langer dan 15 minuten en op minder dan 1,5 meter contact hebben gehad met de besmette werknemer. Deze medewerkers worden gecontacteerd door de contactonderzoekers. Hen wordt gevraagd om 14 dagen in quarantaine te gaan en zich bij symptomen te laten testen.
 • Laagrisicocontacten hoeven niet thuis te blijven of zich te laten testen.
 1. Kunt u werknemers verplichten een test te laten afnemen?
  Als werkgever mag u geen medische gegevens van uw personeel verwerken. U kunt een coronatest aanbieden, maar werknemers zijn niet verplicht om daarop in te gaan. Laten ze zich wel testen via uw organisatie, mag u als werkgever het resultaat van de tests niet kennen. Zomaar tests afnemen is bovendien niet nuttig.
 • U kunt werknemers ook niet verplichten om zich te laten testen bij hun huisarts.
 1. Hoe kunt u contact tracing organiseren in uw organisatie?
  Contact tracing is essentieel om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer op te volgen, maar de privacy garanderen blijkt een moeilijke oefening.

Een optie is Savitas, een privacyvriendelijk contacttracingsysteem op basis van QR-codes. Die codes brengt u aan op plaatsen waar samenscholing (bijna) onvermijdelijk is. Werknemers die op die plek komen, scannen de code vrijwillig met hun smartphone. Een registratie of de installatie van de app komt er niet aan te pas. Alle scans gebeuren volledig anoniem, waardoor de privacy van alle medewerkers gegarandeerd is.

Bij een besmetting zijn dit de volgende stappen:

 • De besmette collega krijgt een code voor Savitas van hr of de arbeidsarts.
 • Met die code geeft de zieke werknemer de besmetting door aan Savitas.
 • Iedereen die rond hetzelfde moment dezelfde QR-code scande als de besmette persoon, wordt beschouwd als mogelijk besmet.
 • De mogelijk besmette personen krijgen bij de volgende scan het advies om zich te isoleren en hun dokter te bellen. Deze melding is vertrouwelijk.

5.Hoe brengt u hoogrisicocontacten in kaart?
Met een ‘risicoanalyse contacten’ bepaalt u de hoogrisicocontacten binnen uw onderneming. Er zijn nu eenmaal functies of omstandigheden waarin de preventiemaatregelen niet of moeilijk nageleefd kunnen worden. Met die risicoanalyse krijgt u een duidelijk zicht op wie een verhoogd risico loopt. Duikt er een collega op met symptomen of krijgt een werknemer een telefoontje van het contacttracingteam, dan kunt u snel schakelen en testen.

6.Wat moet u doen bij een verhoogde besmetting of clusterbesmetting in uw organisatie?
Zijn er meerdere besmettingen onder uw medewerkers? Raadpleeg uw (interne) preventieadviseur om de nodige maatregelen te nemen. Enkele voorbeelden zijn verplicht thuiswerk, hoogrisicocontacten in quarantaine plaatsen en eventueel tests organiseren.

bron: https://www.mensura.be/nl/klantenzone/qa/coronavirus-voorzorgen

Terug naar overzicht